Летња школа - BRIGHT International Summer School – 19-30 July 2021

 

Glavni cilј projekta BRIGHT se ogleda u obezbeđivanju edukativnih resursa i metoda za profesore i studente koji dolaze sa visokoškolskih ustanova, a koji su zainteresovani za sticanje relevantnih znanja, veština i kompetencija u oblasti metoda 3D štampe medicinskih komponenti. Osnovna Ideja je da se obezbede eksperti koji su u stanju da pruže podršku medicinskim ustanovama tokom pandemije, koristeći resurse projekta BRIGHT.
Koordinator projekta: dr Miloš Simonović, docent