Презентација програма стручне праксе “ Johnson Electric d.o.o. Niš, Automotive Products Group”

Презентација програма стручне праксе у

Johnson Electric d.o.o. Niš,Automotive Products Group” за 2022:

1.         Право на учешће у програму за 2022. годину имају студенти Машинског факултета у Нишу који први пут уписују мастер студије у октобру/новембру 2021. године на смеровима:

•           Производно-информационе технологије,

•           Мехатроника и управљање, ,

•           Машинске конструкције,

•           Развој и инжењеринг,

•           Термотехника, термоенергетика и процесна техника,

•           Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика,

•           Индустријски менаџмент (уз услов да су завршене основне студије на

         смеру Машинско инжењерство).

2.         Презентација програма стручне праксе ће бити одржана у СРЕДУ 22. децембра 2021. године, у 14 часова, у свечаној Сали на шестом спрату.