Такмичење за студенте " Battle of Minds "

 

Poštovani, 

  

Kompanija British American Tobacco trenutno ima otvorenu registraciju za takmičenje Battle of Minds.

Vrlo smo zainteresovani za studente sa Vašeg fakulteta i mislimo da bi i Vaši studenti bili zainteresovani. Zamolili bismo Vas da objavite detalje takmičenja na Vašim društvenim mrežama i sajtu fakulteta i/ili da studentima prosledite mailom.

U nastavku su informacije o takmičenju:

Battle of Minds je globalno takmičenje koje se fokusira na pronalaženje najpametnijih mladih poslovnih umova iz celog sveta kako bi rešili jedan od 3 društvena i ekološka izazova: Circular economy, Workplace digitalization i Blockchain’s business potential.

Studenti se sastavljaju u timove od 2 do 4 pojedinaca i smišljaju ideje za odabrani izazov. Studenti prolaze kroz različite runde na osnovu njihove ideje. Glavne nagrade su £50,000 za prvo mesto i £25,000 za runners up kako bi realizovali njihovu ideju i da dobiju stručnu praksu kod nas u kompaniji, BAT South-East Europe d.o.o. u Beogradu. Ali, i pored ovoga je moguće za one koji pobede na nivou našeg endmarketa da se organizuje novčana nagrada ili obezbedi praksa u našoj kompaniji.

 

Opis Izazova:

 

 1. Environmental challenge: Circular economy

Održiva rešenja za pakovanje?

Kružnost, pokretanje ekonomije bez otpada, je u osnovi našeg stava da obezbedimo bolju budućnost. To znači manje plastike, manje otpada I više povrata materijala, sa proizvodima koji su u svojoj srži dizajnirani sa održivošću. Kako biste nam pomogli da dalje ugradimo principe cirkularne ekonomije? Npr. osmišljavanje proizvoda koji su napravljeni od otpada ili prelazak na reciklabilnu ambalažu koja istovremeno smanjuje otpad i pomaže u uštedi emisije CO2.

 1. Social challenge: Workplace digitalization

Sastanci u Metaverse-u?

Pandemija je ubrzala prelazak na digitalni svet i dovela do promena u načinu na koji živimo. Mnoge kompanije širom sveta moraju da se suoče sa ‘hibridnim’ (uživo/na daljinu) modelom rada koji ima potencijal da postane nova normala na mnogim radnim mestima. Kako biste izgradili most u hibridnom načinu rada između kancelarije i digitalnih nomada? Npr. korišćenjem metaversa?

 1. Governance challenge: Blockchain’s business potential

Blokčejn nacrt za lance snabdevanja?

Blokčejn je jedna od tehnologija koja omogućava niz inovacija koristeći nepromenljive digitalne knjige koje se mogu distribuirati. Smart ugovori, kriptovalute i NFT-i zasnovani su na blokčejnu – a primena tehnologije za poslovanje je još uvek na početku svog razvoja. Kako bi se blokčejn mogao koristiti za praćenje i upravljanje u ESG prostoru? Npr. praćenjem otiska lanca snabdevanja?

Ko može da učestvuje:

 • Takmičari se mogu prijaviti samo u timovima od 2 do 4 pojedinaca. Takmičari su odgovorni za formiranje sopstvene timove. Prijave samo jednog pojedinaca neće biti prihvaćene. Podnošenjem prijave za tim, taj podnosilac potvrđuje i garantuje da ima ovlašćenje i saglasnost da uđe u ime ostalih članova tima.
 • Mogu se prijaviti samo takmičari uzrasta 18+ na univerzitetima (ili ekvivalentnim institucijama) koji žive u Srbiji i studiraju za diplomu (ili druge ekvivalentne kurseve) na toj instituciji, ili koji su završili studije na kvalifikovanoj instituciji za manje od pet godina pre datuma zatvaranja prijave (30 Jun 2022).
 • Nije dozvoljeno prijava kandidatima koji su trenutni ili bivši interns BAT-a, ili bil koje podružnice, partnera i/ili podružnice BAT-a (osim pojedinaca koji su primili praksu u vezi sa takmičenjem BAT Battle of Minds 2022).
 • Nije dozvoljeno prijava kandidatima koji su trenutni ili bivši zaposleni (bilo sa punim ili nepunim radnim vremenom, stalni ili privremeni itd.), agenti, konsultanti ili ugovarači BAT-a ili bilo koje podružnice, partnera i/ili podružnice BAT-a (osim pojedinaca koji su primili posao u vezi sa takmičenjem BAT Battle of Minds 2022).
 • Nije dozvoljeno prijava kandidatima koji su profesionalno povezani sa Konkursom ili sa BAT-om ili bilo kojim filijalom, partnerom i/ili podružnicom BAT-a.
 • Nije dozvoljeno prijava kandidatima čiji članovi uže porodice (ili lica koja žive u istom domaćinstvu, bez obzira da li su u srodstvu ili ne) bilo koje osobe koja su pomenuta gore kao nepodobna za učešće.
 • Nije dozvoljeno prijava kandidatima koji su već radili ili na drugi način stekli profesionalno iskustvo (osim kroz kratkoročne prakse, start-up ili slično iskustvo).
 • Svi članovi tima moraju biti locirani u Srbiji.

Tu sam za sve dodatno i hvala Vam unapred.

Srdačan pozdrav,

 
Bojana Čolović
HR Intern
 
+381631044482
www.bat.com
Bulevar Milutina Milankovića 1ž