Конкурс за мобилност студената, наставника и ненаставног особља на универзитетима партнерских земаља - програм КА -107

Обавештавамо Вас да је Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности

Еразмус+ КА107 (International Credit Mobility - ICM), објавио конкурс за

финансирану мобилност студената, наставног и ненаставног особља на

партнерским универзитетима у БиХ, Молдавији и Алжиру у току летњег

семестра 2022/23. године. Конкурс је објављен на web страници