Конкурс за стипендије Хемофарм фондације " МОЖЕШ И ТИ "

Capture

    

Budućnost pripada mladima

Prijavi se na konkurs za stipendije Hemofarm fondacije „MOŽEŠ I TI“

Beograd, 9. oktobar 2023.Hemofarm fondacija nastavlja 30 godina dugu tradiciju ulaganja u mlade ljude, podrškom koju pruža najboljim studentima završne godine osnovnih, integrisanih studija medicinskih, farmaceutskih, tehnoloških, bioloških, hemijskih, tehničkih fakulteta elektro i mašinskog usmerenja i fakultetu tehničkih nauka, smer grafičko inženjerstvo i dizajn, državnih univerziteta u Republici Srbiji.

Konkurs za godišnje stipendije Hemofarm fondacije, koje se dodeljuju u okviru Programa za obrazovanje „Možeš i ti“, počinje danas, u ponedeljak, 9. oktobra i biće  otvoren do 9. novembra za studente koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena najmanje 8,50.

Prijavom na konkurs, budući stipendisti dobijaju mesečnu finansijsku podršku, mentora, stručnu praksu i postaju deo zajednice od 3720 mladih lidera, od kojih su mnogi danas zaposleni na rukovodećim pozicijama u Hemofarm kompaniji.  

Uz podršku eksperata STADA grupe i Hemofarma, tokom jednogodišnjeg programa, stipendisti imaju priliku da stiču nova praktična znanja, veštine i radno iskustvo neophodne za dalji profesionalni napredak, razmenjuju ideje, razgovaraju i umrežavaju se sa vodećim ljudima iz kompanije Hemofarm i poslovne zajednice u Srbiji.

„Budućnost pripada mladim ljudima, a Hemofarm fondacije je tu da im omogući da u novo poglavlje života zakorače sa znanjem i veštinama i uz podršku mentora, među kojima je i generalni direktor Hemofarma, Ronald Zeliger. Onoliko koliko budu ulagali u svoje obrazovanje, odrediće ne samo svoj put, već budućnost zdravstvenog sistema i nauke u Srbiji odnosno budućnost svih nas“, rekla je Suzana Đorđević, direktorka Hemofarm fondacije i pozvala mlade da se prijave na konkurs i iskoriste priliku da uče od najboljih, rade na najsavremenijoj opremi u sektorima proizvodnje, inženjeringa, upravljanja kvalitetom i zaposle se u jednoj od liderskih kompanija u oblasti farmacije, Hemofarmu, članu nemačke STADA grupe.

KAKO IZGLEDA PROGRAM?

Program se sastoji  iz tri dela:

rada sa mentorom, mentorskih predavanja i praktičnog rada.

Rad sa mentorom podrazumeva definisanje ciljeva za lični i profesionalni razvoj, usvajanje novih znanja i poslovnih veština među kojima su timski rad i liderstvo.

Mentorska predavanja čine celodnevna predavanja, radionice na različite poslovne i aktuelne teme za unapređenje poslovnih veština koje drže stručnjaci iz sveta biznisa, aktivisti i ugledni pojedinci.

Praktičan rad podrazumeva praksu kod mentora u kompaniji u trajanju od mesec dana, kako bi se iz prve ruke upoznali sa korporativnom kulturom, vrednostima, proizvodnim procesima i načinom poslovanja Hemofarm kompanije.

Predavanja, radionice i druge aktivnosti tokom redovnog dela programa biće organizovane kvartalno, od 10 do 18h. Precizan raspored aktivnosti biće poznat nakon prijema nove generacije stipendista u januaru 2024. godine. Po završetku programa, učesnici će dobiti sertifikate o uspešnom završetku programa.

Будућност припада младима

Пријавите се на конкурс за стипендије Хемофарм фондације „МОЖЕШ И ТИ“

Београд, 9. октобар 2023. – Хемофарм фондација наставља 30 година дугу традицију улагања у младе људе, подршком коју пружа најбољим студентима завршне године основних, интегрисаних студија медицинских, фармацеутских, технолошких, биолошких, хемијских, техничких факултета електро и машинског усмерења и факултету техничких наука, смер графичко инжењерство и дизајн, државних универзитета у Републици Србији.

Конкурс за годишње стипендије Хемофарм фондације, које се додељују у оквиру Програма за образовање „Можеш и ти“, почиње данас, у понедељак, 9. октобра и биће отворен до 9. новембра за студенте који су у досадашњем студирању остварили просек оцена најмање 8, 50.

Пријавом на конкурс, будући стипендисти добијају месечну финансијску подршку, ментора, стручну праксу и постају део заједнице од 3720 младих лидера, од којих су многи данас запослени на руководећим позицијама у компанији Хемофарм.

Уз подршку експерата СТАДА групе и Хемофарма, током једногодишњег програма, стипендисти имају прилику да стичу нова стручна знања, вештине и радно искуство потребне за даљи професионални напредак, размењују, разговарају и разговарају са водећим људима из компаније Хемофарм и пословне заједнице у Србији.

„Будућност припада младим људима, а Хемофарм фондација је ту да им омогући да у ново поглавље живота закораче знањем и вештинама и уз подршку ментора, међу којима је и генерални директор Хемофарма Роналд Зелигер. Онолико колико буду улагали у своје образовање, одредиће се не само свој пут, већ будућност здравственог система и науке у Србији односно будућност свих нас“, рекла је Сузана Ђорђевић, директорка Хемофарм фондације и позвала младе да се пријаве на конкурс и користим прилику да уче од најбољих, раде на најсавременијој опреми у сектору производње, инжењеринга, управљања квалитетом и запошљавању у једној од лидерских компанија у области фармације, Хемофарму, члану немачке СТАДА групе.

КАКО ИЗГЛЕДА ПРОГРАМ?

Програм се састоји из три дела:

рада са ментором, менторских предавања и практичног рада.

Рад са ментором подразумева дефинисање циљева за лични и професионални развој, усвајање нових знања и пословних вештина међу којима су тимски рад и лидерство.

Менторска предавања чине целодневна предавања, радионице на различитим пословним и актуелним темама за унапређење пословне вештине које држе стручњаци из света бизниса, активисти и угледни појединци.

Практичан рад подразумева праксу код ментора у компанији у трајању од месец дана, како би се из прве руке упознали са корпоративном културом, вредностима, производним процесима и начином пословања Хемофарм компаније.

Предавања, радионице и друге активности током редовног дела програма биће организоване квартално, од 10 до 18х. Прецизан распоред активности биће познат након пријема нове генерације стипендиста у јануару 2024. године. По завршетку програма, учесници ће добити сертификате о успешном завршетку програма.