МАС МИ I година први семестар - Машинске конструкције, развој и инжењеринг

Настава у јесењем семестру школске 2022-23.год. за све студенте мастер академских студија почиње 31. октобра 2022.године.

 

pdfRas_MAS_MI__I_god_I_sem_MKRI.pdf