МАС МИ I година први семестар - Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика

Настава у јесењем семестру школске 2022-23.год. за све студенте мастер академских студија почиње 31. октобра 2022.године.