ОАС МИ I година - други семестар

Настава у другом семестру школске 2020-21.год. за студенте прве године студијског програма Машинско инжењерство почиње 22. фебруара 2021.год.

 

Када се настава одвија онлине то ће се обавити преко платформе Microsof Teams у оквиру тима OAS_MI_20_21_I_god.

 

pdfI група

pdfII група

pdfIII група

pdfIV група

pdfV група

pdfVI група