ОАС МИ четврта година - Машинске конструкције, развој и инжењеринг

Настава у пролећном семестру школске 2023/24. године почиње 26.02.2024. године.

Распоред часова