ОАС МИ четврта година - Мехатроника и управљање

Настава у пролећном семестру школске 2023/24. године почиње 26.02.2024. године.

Распоред часова