ОАС МИ четврта година - Производно информационе технологије

Настава у пролећном семестру школске 2023/24. године почиње 26.02.2024. године.

Распоред часова