Упутство о изради завршних радова

ОБАВЕЗУЈУЋЕ УПУТСТВО о форми завршних радова на Машинском факултету Универзитета у Нишу и начину архивирања завршних радова у Библиотеци Машинског факултета Универзитета у Нишу.

 

 

pdfobavezujuce_uputstvo_o_formi_zavrsnog_rada.pdf381.74 KB