Веб технологије

Основне информације

Код предмета 7153
Шифра предмета MП.2.2-И.3-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са основним појмовима везаним за веб технологије, као и са местом и улогом ових технологија у савременим пословним апликацијама.
Исход предмета Студенти треба да буде у стању да препозна и одреди функционалности апликација на вебу, да буде у стању да дефинише захтеве, да реализује једноставније веб апликације, да препозна потребе у индустрији за оваквим пројектима и апликацијама, да дефинише технологију израде веб апликације, да дефинише потребну документацију за израду веб апликација.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Веб технологије102.61 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ralph Groove Web Based Application Development Jones & Bartlett Learning; 2009
     


Наставни материјали