Системи за мерење, прикупљање и обраду података

Основне информације

Код предмета 7154
Шифра предмета MП.2.2-И.3-4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање знања из области савремених, мерних рачунарских система и мерних претварача
Исход предмета

Оспособљеност за анализу задатака мерење, као и за примену савремених система и мерних претварача.

Оспособљеност за рачунарску обраду података мерења

Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Системи за мерење, прикупљање и обраду података131.54 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Рaнчић Б. Систeми зa мeрeњe, прикупљaњe и oбрaду пoдaтaкa, I  дeo Maшински фaкултeт, Ниш, 2005.
Tutsch R., Petz M. Einführung in die Meßtechnik Technische Universität Braunschweig, Braunschweig, 2006.


Наставни материјали