Управљање одржавањем

Основне информације

Код предмета 7161
Шифра предмета MП.2.3-И.4-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање теоријских и практичних знања из области управљања процесом одржавања.
Исход предмета Спремност примене стечених знања у инжењерској делатности и теоријском раду.
Број часова наставе 30 предавања, 45практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање одржавањем135.88 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Васић Б. Управљање одржавањем ОМО-одржавање машина и опреме, Београд 1997.
Matyas K. (превод Јевтић В.)

Taschenbuch Instandhaltungslogistik (Логистика одржавања техничких

система)

Hanser 2005. (Превод у оквиру TEMPUS 17019 пројекта), Ниш 2006.
Милосављевић П. Одржавање техничких система по концепту TPM и Six Sigma

Библиотека Dissertatio,

Задужбина Андрејевић, Београд, 2007.

Минић С., Арсенић Ж. Модели одржавања техничких система Војна књига, Београд 1998.


Наставни материјали