Управљање пројектима и логистичким системима

Основне информације

Код предмета 7541
Шифра предмета MС.2.1-О.4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Анализа поступака управљања пројектима и логистичким системима.
Исход предмета Познавање поступака и софтверских алата за управљање пројектима и логистичким системима.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање пројектима и логистичким системима355.01 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Aлиjaш Р., Aлиjaш Г. Упрaвљaњe прojeктoм Унивeрзитeт Сингидунум, Бeoгрaд, 2011.
Joвaнoвић П. Упрaвљaњe прojeктoм Фaкултeт oргaнизaциoних нaукa, Бeoгрaд, 2008.
Joвaнoвић П. Упрaвљaњe инвeстициjaмa Грaфoслoг, Бeoгрaд, 2004.
Langevin A., Riopel D. Logistics Systems - Design and Optimization Springer Science, New York, 2005.


Наставни материјали