Хидраулички и пнеуматички системи возила

Основне информације

Код предмета 7551
Шифра предмета MС.2.2-И. 3-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Анализа концепција и параметара хидрауличких и пнеуматичких система возила.
Исход предмета Неопходно знање за анализу и пројектовање хидрауличких и пнеуматичких система возила.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Хидраулички и пнеуматички системи возила349.83 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Jaнoшeвић Д. Прojeктoвaњe мoбилних мaшинa Maшински фaкултeт у Нишу, Ниш, 2006.
Живaнoвић З., Jaнићиjeвић Н. Aутoмaтскe трaнсмисиje мoтoрних вoзилa Ecoliberi, 1999, Бeoгрaд.
Toдoрoвић J Кoчeњe мoтoрних вoзилa Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд, 1988


Наставни материјали