Менаџмент ланаца снабдевања

Основне информације

Код предмета 7552
Шифра предмета MС.2.2-И. 3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Разумевање значаја метода планирања и управљања ланцима снабдевања
Исход предмета Студенти су оспособљени да самостално израде потпуни модел ланца снабдевања, на основу задатих услова тржишта и капацитета.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Менаџмент ланаца снабдевања331.66 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Chopra, S., Meindl, P. (2007) Supply Chain Management: Strategy, Planning & Operations, Third Edition Pearson International Edition


Наставни материјали