Упитник за вредновање квалитета студијског програма на високошколској установи (за студенте завршних година основних и мастер академских студија)

 pdfUpitnik_za_vrednovanje_kvaliteta_SP_na_visokoskolskoj_ustanovi_OAS_MAS.pdf