Упитник за вредновање квалитета студијског програма на високошколској установи (за студенте докторских академских студија)

 pdfUpitnik_za_vrednovanje_kvaliteta_studijskog_programa_na_visokoskolskoj_ustanovi_DAS.pdf