Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала на Машинском факултету у Нишу. Објављен: 30.09.2022. године. Ступио на снагу: 08.10.2022.године

 

   

pdfПравилник о начину евидентирања класификовања архивирања чувања грађе материјала МФН