Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор у звање научни сарадник др Срђана Младеновића. Објављено 04.03.2021. године.

pdf04-03-21_IzvestajKomisije_SrdjanMladenovic.pdf