Извештај комисије за писање извештаја за избор два наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Термотехника, термоенергетика и процесна техника. Објављено 11.03.2021. године.

pdf11-03-2021_Izvestaj_za_izbor_dva_docenta_TTPT.pdf