Извештај комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Производни системи и технологије. Објављено 15.03.2021. године.

pdf15-03-2021_Izvestaj_komisije_za_izbor_u_redovnog_profesora_V_Blagojevica.pdf