Извештај комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Производни системи и технологије. Објављено 29.03.2021. године.

 

pdf29-03-2021_Izveštaj_komisije_Jelena_Milovanović_potpisan.pdf