Извештај комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Производни системи и технологије. Објављено 30.03.2021. године.

pdf30-03-2021_IzvestajIzborD_Misic2021.pdf