Извештај комисије за писање извештаја за избор једног асистента за ужу научну област Теоријска и примењена механика флуида. Објављено 30.9.2022. године

 

   

pdfИзвештај Комисије