Анкетирање студената

 

OБАВЕШТЕЊЕ

 

Комисија за спровођење студентског вредновања квалитета студија на Машинском факултету у Нишу обавештава наставнике и сараднике Факултета да ће поступак анкетирања студената, за летњи семестар школске 2015/2016. године, бити спроведен у току следеће две недеље (23.05.2016. – 03.06.2016. године).

Молимо наставнике и сараднике Факултета да на својим часовима омогуће члановима Комисије спровођење поступка анкетирања.

Распоред анкетирања

 

 

У Нишу, 20.05.2016.

Председник Комисије

др Горан Петровић, доцент