Фотографије са прославе Дана факултета и свечане седнице ННВ

Фотографије са прославе Дана факултета и свечане седнице ННВ и ненаставног особља можете преузети овде:

Свечана академија и свечани ручак

Свечана седница ННВ и ненаставног особља