Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање доцент за ужу научну област Машинске конструкције. Објављен 16.9.2020.

pdfТекст Конкурса