Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Индустријски менаџмент

pdf25-11-2020_Konkurs_Poslovi_251120_ASIST_INDUMEN.pdf