Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Производни системи и технологије

pdf09-12-2020-Konkurs_Poslovi_VANR_REDPROF_PST.pdf