Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за два наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Термотехника, термоенергетика и процесна техника

pdfKonkurs_Poslovi_130121_DOC_VANR_PROF_TERMO.pdf