Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Производни системи и технологије

pdf20012021_Konkurs_Poslovi_200121_VANR_RED_PROF_PST.pdf