Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор, са 5% од пуног радног времена, за ужу научну област Аутоматско управљање и роботика

pdf10-03-2021_Konkurs_Poslovi_100321_Van_red_prof_AUR.pdf