Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Производни системи и технологије

pdf24-03-2021_Konkurs_Poslovi_ASIST_PST.pdf