Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Теоријска и примењена механика, 02.06.2021.

pdf02-06-21_KonkursPoslovi_020621_DOC_VANR_PROF_TPM_PST.pdf