Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Термотехника, термоенергетика и процесна техника. Објављен 21.7.2021.

pdf21-07-2021_Konkurs_ass_TTPT.pdf