Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Математика и информатика. Објављен: 16.3.2022

Конкурс

 

   

pdfКонкурс