Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање доцент ванредни професор за ужу научну област Теоријска и примењена механика. Објављен 25.5.2022.

 

   

pdfКонкурс