Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Термотехника, термоенергетика и процесна техника. Објављен: 1.6.2022.

 

   

pdfKoнкурс