Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Производни системи и технологије. Објављен: 6.7.2022.

 

   

pdfКонкурс