Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање доцент за ужу научну област Термотехника, термоенергетика и процесна техника. Објављен: 6.7.2022

 

   

pdfКонкурс