Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Теоријска и примењена механика флуида. Објављен: 20.7.2022.

 

   

pdfКонкурс