Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Транспортна техника и логистика. Објављен: 21.9.2022."

 

   

pdfКонкурс