Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Теоријска и примењена механика. Објављен: 3.8.2022.

 

   

pdfKoнкурс