Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање доцент или ванредни професор, за ужу научну област Транспортна техника и логистика. Објављено 5.4.2023. године

 

   

pdfКонкурс