Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Транспортна техника и логистика. Објављен: 31.5.2023.

 

   

pdfКонкурс