Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Теоријска и примењена механика флуида. Објављен: 30.8.2023

 

   

pdfКонкурс