Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Теоријска и примењена механика и за једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Транспортна техника и логистика. Објављен: 30.8.2023.

 

   

pdfКонкурс